滑坡地理旅游系列。Geoite 2:Hølen

Figr 1:Bilde Fra Norgei3d.no.

AV Andreas Grumstad.

地理类型:Fjellskred(Eng:Landslide / Rock Avalanche)

Distanse FraTromsø:omtrent 1t 15 minkjøringog 3-4定时器rolig tur / Retur。

坐标:69.1788956,19.3525122

找我:诺葛卡尔的山体滑坡谷歌地图上的滑坡径头Norgeskart.UT.NO.

OM Skredet:HølenFjellskrederet av de Store Fjellskredene i Norge。det har rast frahøltindenibalsfjord。Skredet har et tydeligKildeområdeFraHøltindenHVorMan Ser Et Stort Skredarr。det er funnet etstøvlagfra en myr etter skredhendelsen hvor deter datert til ca.4000År凝乳。Bergarten IOmrådetERSVærtsværtstastas在Skredet Har Sklidd UT Lange eTT Eller Flere AV Disse Svake Lagdelingene。SE Figr 2用于覆盖率。

avsetningen til skredetharmåttetha god fart for det har rastpåversav dalsiden,opp ingjenpåmotsatt side og et godt stykke nedover mot fjorden。URA Ligger Kaotisk OG TIDVISULENDTÅGÅICESTOREOGSMÅBLOKKER,NOEN STORE SOM you rytter。avsetndingen strekker segpåtversav dalen ogomtrent 3公里nedover。

da skredet gikk over dalbunnen demmet detop det som er storvatnet我表达。Slike Oppdemminger Er En AV Risikoene Ved Fjellskred Hendelser。Demninnen Kan Briste OgInnsjøenTømmesRasktI en Flom。Det Ear ikke Realportert Om En Slik Flomhendelse IHølen。

Figr 2. Bilde over DagensHøltindMeden Stiplet Linje der Den Antattet Fjelloverflaten GikkFørSkredet。Svart Linje ISkråningenIndikererHVOR AVSETNINGNENE LIGGER。Kart Vacer Synesikt over Skredarr(rødlinje)og avsetning(rødtområdet)。Marin Grened Er Tegnet Inn我Blåttog skred demningen我svart。

对于ÅkommeSEGDIT FRATROMSØKJØRERME8TIL NORDKJOSBOTN,OGSÅE6SØROVERMOTBARDUFOSS。Nårdukjørervekk fra fjorden kommer du til enavkjøringtil«hølen»Ved Stormoen,Det Ligger en Betongfabrikk derLettåkjenneigjen。Kjørinttilhølenog帕克帕克帕克帕克·奥图·塔尔斯基尔(Turskilt)。她的呃allerede innenfor skredavsetningene og kan se enkelte商店blokker litt spredt rundt。GÅTraktor/ Grusvei Opp Mot Storvatnet。Skredarret呃godt synlig fra dalen og er et mektig skue。Legg Merke Til De Store BlokkenePåVeiOpp Mot Storvatnet。

Figr 5:KjøringFraTromsøSlikGoogle地图Ville Gjort Det。

Figr 4:Tegnet Inn Sti Langs Grusvei。SISTE BITEN OPPPÅINLILEÅSENERRRIVILLIG。mulig utsikt!

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。必需的地方已做标记*